1. إعـــــــلان:
  تنبيه للزوار والباحثين عن الحق وكذلك الأعضاء
  إدارة المنتديات ‏(من الأنصار السابقين الأخيار)
  27-11-2018
  المشاهدات:
  503,715
عرض المواضيع من 1 إلى 15 من 15

المنتدى: Italiano

Dichiarazioni di Imam Mahdi tradotto in italiano

 • الأقسام الفرعية

   • المواضيع: 0
   • المشاركات: 0
   لا يوجد
  1. ‏ 27-11-2023 10:01 PM

   مثبت La fatwa emessa dall'Imam al-Mahdi riguardo al Movimento di Hamas..

   - 1 - ======== اقتباس ========= 435380 شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   2 الصفحات
   1 2
   آخر مشاركة: يوم أمس, 09:53 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  2. ‏ يوم أمس 09:38 PM

   مثبت Dall'Imam Mahdi al Presidente israeliano (Beniamino Netanyahu)..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 05 - Muharram - 1446 - (Anno dell'Egira) 21 - 07 - 2024 - d.C. 09:46 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: يوم أمس, 09:38 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  3. ‏ يوم أمس 09:22 PM

   مثبت Lo sapevate che diffondere video dei grandi crimini sionisti in Palestina (nell'apice della loro suprema corruzione) agli occhi del mondo è una forma di jihad presso Allah?

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 08 - Muharram - 1446 - (Anno dell'Egira) 14 -07- 2024 - d.C. 05:12 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: يوم أمس, 09:22 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  4. ‏ 27-06-2024 10:35 PM

   مثبت Il pianeta Saqar si è avvicinato al punto più basso nella cupola celeste tra il cielo e la terra...

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 22 - Dhul-Hajja - 1444 - (Anno dell'Egira) 10 - 07 - 2023 - d.C. 09:33 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 27-06-2024, 10:35 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  5. ‏ 27-06-2024 08:42 PM

   مثبت ..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 15 - Dhul-Hajja - 1445 - (Anno dell'Egira) 21 -06- 2024 - d.C. 07:46 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 27-06-2024, 08:42 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  6. ‏ 24-06-2024 09:35 PM

   مثبت L'Imam Mahdi spiega che non c'è rinuncia al grado più vicino all'amore d'Allah, nemmeno se fosse per avvicinarsi al Messaggero di Allah , le preghiere e la pace di Allah siano su di lui..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 29 - 08 - 2011 29 - 09 - 1432 - (Anno dell'Egira) 09:06 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 24-06-2024, 09:35 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  7. ‏ 20-06-2024 08:38 PM

   مثبت Che Allah abbia misericordia delle anime dei Suoi ospiti tra i pellegrini defunti e dei salvati vivi, tutti quanti..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 14 - Dhu Al-Hijja- 1445 - (Anno dell'Egira) 20 - 06 - 2024 d.C. 06:54 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 20-06-2024, 08:38 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  8. ‏ 19-06-2024 10:53 PM

   مثبت La verità prevale e non può essere sopressa ..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 15 - 06 - 2024 09 - Dhu Al-Hijja- 1445 - (Anno dell'Egira) 05:27 p.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 19-06-2024, 10:53 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  9. ‏ 19-06-2024 10:21 PM

   مثبت L'Imam Mahdi Atteso nega la dottrina dell'intercessione dei servi davanti al Signore adorato..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 28 - 10 - 1432 (Anno dell'Egira) 27 - 09 - 2011 d.C 06:46 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 19-06-2024, 10:21 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  10. ‏ 09-06-2024 09:42 PM

   مثبت La risposta dell'Imam a Diyaa chiarendo "al-Wasila" [il mezzo] e chiarendo il significato della competizione per l'amore di Allah ..

   - 1 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 26 - 09 - 1432 (Anno dell'Egira) 26 - 08 - 2011 d.C 07:21 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 09-06-2024, 09:42 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  11. ‏ 30-05-2024 10:58 PM

   مثبت L'Imam Mahdi dimostra il rammarico di Allah per i Suoi servi smarriti..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 27- 09 - 1432 (Anno dell'Egira) 27- 08 - 2011 d.C 09:28 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 30-05-2024, 10:58 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  12. ‏ 29-05-2024 09:57 PM

   مثبت Al-Firqah al-Najiya [ il gruppo salvato] sono coloro che erano sulla stessa via di Muhammad, il di Allah, e coloro che erano con lui, cuore e anima..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 07- Shawal - 1429 (Anno dell'Egira) 07- 10 - 2008 d.C 12:38 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 29-05-2024, 09:57 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  13. ‏ 23-05-2024 07:35 PM

   مثبت Era solo un commento, ma è diventato una dichiarazione riassuntiva della fatwa riguardande : perché Allah punirà tutta l'umanità nonostante la maggior parte di loro non sappia della venuta dell'Imam Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni?

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 14 - Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 22 - 05 - 2024 d.C 08:21 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 23-05-2024, 07:35 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  14. ‏ 22-05-2024 09:35 PM

   مثبت Finalmente, la verità è emersa con l'ammissione di un gruppo d’élite di ricercatori climatici, che questa settimana hanno scoperto che la causa dei disastri climatici sono le esplosioni solari e non le emissioni del biossido di carbonio delle fabbriche umane; e la verità è emersa affinché perisca c

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 11 - Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 19- 05 - 2024 d.C 07:55 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 22-05-2024, 09:35 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  15. ‏ 22-05-2024 09:07 PM

   مثبت La risposta dell'Imam Al-Mahdi al Centro Meteorologico Saudita che pretende di poter trascinare le nuvole; piuttosto, li avvertiamo di un flagillo di tormento, poiché il tuo Signore è in agguato per loro..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 10 - Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 18- 05 - 2024 d.C 06:58 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 22-05-2024, 09:07 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  16. ‏ 22-05-2024 08:09 PM

   مثبت Supremo discorso scritte dal Mahdi Atteso a proposito del Libro. "Che Allah rivela il tuo velo, ô Al-Kashif, poiché non hai visto la verità".

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 02 - 08 - 1429 (Anno dell'Egira) 05- 08 - 2008 d.C 01:13 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 22-05-2024, 08:09 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  17. ‏ 17-05-2024 11:26 PM

   مثبت La causa degli consecutivi e grandi esplosioni solari storiche e dell'aurora planetaria globale; è un avvertimento per gli esseri umani dal male nascosto che si avvicina poco prima che il pianeta Saqar cavalchi uno strato dopo l'altro nel cielo del pianeta Terra, causando l'atteso grande eclissi cel

   - 1 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 07- Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 15- 05 - 2024 d.C 07:12 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 17-05-2024, 11:44 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  18. ‏ 17-05-2024 11:23 PM

   مثبت Il sole soffre di cambiamenti climatici a causa del calore del pianeta Saqar. Quando comprenderete la notizia nel inequivocabile Magnifico Corano?

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 08- Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 16- 05 - 2024 d.C 07:50 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 17-05-2024, 11:23 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  19. ‏ 16-05-2024 02:48 PM

   مثبت La causa degli consecutivi e grandi esplosioni solari storiche e dell'aurora planetaria globale; è un avvertimento per gli esseri umani dal male nascosto che si avvicina poco prima che il pianeta Saqar cavalchi uno strato dopo l'altro nel cielo del pianeta Terra, causando l'atteso grande eclissi cel

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 07- Dhul-Qa'da - 1445 (Anno dell'Egira) 15- 05 - 2024 d.C 07:12 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 16-05-2024, 02:48 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  20. ‏ 12-05-2024 08:21 PM

   مثبت La fine dell’esame di ciò che c’è nei petti si è avvicinata, e la promessa di Allah di vittoria e apparizione è arrivata per ordine di Allah, l'ordine di Allah è un decreto immutabile..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 28 - Shawwal - 1445 (Anno dell'Egira) 07 - 05 - 2024 d.C 07:06 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 12-05-2024, 08:21 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  21. ‏ 11-05-2024 09:26 PM

   مثبت Fratello mio Al-Faysal Al-Yamani ..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 24 - Dhu-Al-Hajja - 1429 (Anno dell'Egira) 22 - 12 - 2008 d.C 11:48 p.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 11-05-2024, 09:26 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  22. ‏ 11-05-2024 09:20 PM

   مثبت Emersione della creatura vivente [Ad-Dàbba]..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 25 - Dhu-Al-Hajja - 1429 (Anno dell'Egira) 23- 12 - 2008 d.C 10:57 p.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 11-05-2024, 09:20 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  23. ‏ 09-05-2024 10:20 PM

   مثبت La risposta dell'Imam Nasser Muhammad al-Yamani a una serva delle serve di Allah che lo consulta sull'amore per Gesù, figlio di Maria..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 02 - 08 - 1432 (Anno dell'Egira) 03- 07 - 2011 d.C 08:00 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 09-05-2024, 10:20 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  24. ‏ 09-05-2024 10:17 PM

   مثبت L'Atteso Imam Mahdi ci guida affinché l'amore più forte e più grande nei nostri cuori sia per Allah, il Perdonatore e l'Amorevole..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 21 - 06 - 1432 (Anno dell'Egira) 24 - 05 - 2011 d.C 02:53 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 09-05-2024, 10:17 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  25. ‏ 09-05-2024 09:00 PM

   مثبت L'Atteso Imam Mahdi ci guida affinché l'amore più forte e più grande nei nostri cuori sia per Allah, il Perdonatore e l'Amorevole..

   - 1 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yemeni (il Mahdi Atteso) 21 - 06 - 1432 (Anno dell'Egira) 24 - 05 - 2011 d.C 02:53 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 09-05-2024, 09:43 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  26. ‏ 05-05-2024 09:59 PM

   مثبت Certo, l’ineguagliabile conoscenza è per lui un segno durante la sua vita, e l'indeteriorabile corpo è per lui un segno dopo la sua morte..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 11 - 08 - 1434 (Anno dell'Egira) 20 - 06 - 2013 d.C 06:41 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 05-05-2024, 09:59 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  27. ‏ 05-05-2024 09:54 PM

   مثبت La risposta dell’Imam Mahdi ad AZ-Zaman Al-Kadim, che aveva dialogato con noi qualche anno fa, e inseguito ha repetuto l'interazione dopo un po'..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 08 - 08 - 1434 (Anno dell'Egira) 17 - 06 - 2013 d.C 06:02 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 05-05-2024, 09:54 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  28. ‏ 05-05-2024 09:30 PM

   مثبت La risposta dell’Imam Mahdi ad AZ-Zaman Al-Kadim, che aveva dialogato con noi qualche anno fa, e inseguito ha repetuto l'interazione dopo un po'..

   - 1 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 08 - 08 - 1434 (Anno dell'Egira) 17 - 06 - 2013 d.C 06:02 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 05-05-2024, 09:51 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  29. ‏ 28-04-2024 09:27 PM

   مثبت Il Mahdi atteso invita alla pace mondiale tra le popolazioni umane..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 06 - 12 - 1431 (Anno dell'Egira) 13 - 11 - 2010 d.C 11:43 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 28-04-2024, 09:27 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  30. ‏ 24-04-2024 09:42 PM

   مثبت Dichiarazione sulla grandiosa verità dell'Imam Mahdi atteso, ô comunità degli Sciiti Dodicesimi..

   (La risposta dell’Imam al membro Kashif e le sue dichiarazioni ai Dodici Sciiti) - 1- L'Imam Al-Mahdi Nasser... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 24-04-2024, 09:42 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  31. ‏ 24-04-2024 09:19 PM

   مثبت Il chiarimento del versetto su cui gli Ansar [miei sostenitori] hanno avuto disaccordi؛ non facciamo distinzioni tra nessuno degli inviati di Allah e noi siamo musulmani sottomessi a Lui..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 13 - Shawel - 1445 (Anno dell'Egira) 22 - 04 - 2024 d.C 10:20 p. m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 24-04-2024, 09:19 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  32. ‏ 22-04-2024 08:51 PM

   مثبت Una breve dichiarazione del versetto del vento giallastro, uno dei segni dell'avvicinarsi del pianeta del castigo, Saqar, nel l'esplicito Ricordo (il Sacro Corano) ..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 13 - shawel - 1445 (anno del'Egira) 22 - 04 - 2024 d.C 07:28 a. m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 22-04-2024, 08:51 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  33. ‏ 18-04-2024 10:04 PM

   مثبت Il Mahdi Atteso invita tutti i dotti sunniti e sciiti al dialogo...

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 01 - 08 - 1429 (Anno dell'Egira) 03 - 08 - 2008 d.C 03:11 p.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 18-04-2024, 10:04 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  34. ‏ 14-04-2024 08:26 PM

   مثبت Annuncio della data in cui il pianeta Terra entrerà nel clima del pianeta Saqar; questa è parola decisiva, per nulla frivola..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 24- Sha'ban - 1445 (Anno dell'Egira) 05- 03 - 2024 d.C 06:47 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 14-04-2024, 08:26 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  35. ‏ 14-04-2024 08:07 PM

   مثبت La luna crescente di Shawal è nata prima dell'eclissi solare il 28 di Ramadan e il sole la incontrò mentre era un crescente..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 30 - Ramadhan - 1445 (Anno dell'Egira) 09 - 04 - 2024 d.C 11:10 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 14-04-2024, 08:07 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  36. ‏ 07-04-2024 12:07 AM

   مثبت L'Atteso Yamani invita i credenti ad abbandonare l'adorazione dei servitori per adorare il Signore dei servitori..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 05 - Giumada Al Akhar - 1428 (Anno dell'Egira) 20 - 06 - 2007 d.C 12:17 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 07-04-2024, 12:07 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  37. ‏ 06-04-2024 09:38 AM

   مثبت Il pianeta Saqar aumenta la temperatura della Terra e sconvolge il sistema di tutti i pianeti del sistema solare che soffrono per il suo avvicinamento. Non Lo temerete?!

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 06 - Ramadhan - 1445 (Anno dell'Egira) 16 - 03 - 2024 d.C 11:24 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 06-04-2024, 09:38 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  38. ‏ 03-04-2024 06:30 PM

   مثبت La risposta con una dichiarazione della suprema verità..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 01- 03 - 1429 (Anno dell'Egira) 08- 03 - 2008 d.C 12:12 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 03-04-2024, 06:30 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  39. ‏ 01-04-2024 07:56 PM

   مثبت Questo comunicato viene letto solo da chi rispetta ciò che la propria mente gli suggerisce..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 20 - Ramadhan - 1445 (Anno dell'Egira) 30- 03 - 2024 d.C 12:00 p.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 01-04-2024, 07:56 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  40. ‏ 01-04-2024 07:54 PM

   مثبت L'estate di Saqar inizia ad invadere l'inverno del Polo Nord come vi abbiamo promesso con la verità per il vostro anno corrente (1445 AH)..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 18 - Jumada Al-Akhira - 1445 (Anno dell'Egira) 31- 12 - 2023 d.C 07:44 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 01-04-2024, 07:54 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  41. ‏ 29-03-2024 07:56 PM

   مثبت Acoloro che hanno stretto un patto presso il Misericordioso di non essere soddisfatti nel giorno del Suo incontro nel Paradisio della Beattitudine finché Egli non sia soddisfatto..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 11- Ramadhan - 1445 (Anno dell'Egira) 21- 03 - 2024 d.C 11:00 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 29-03-2024, 07:56 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  42. ‏ 28-03-2024 08:03 AM

   مثبت Il pianeta Saqar è arrivato, segno di ratifica per l'atteso Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 14 - Ramadhan - 1445 (Anno dell'Egira) 24 - 03 - 2024 d.C 10:36 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 28-03-2024, 08:03 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  43. ‏ 09-12-2023 08:37 PM

   مثبت Urgente: Dall'Imam al-Mahdi a tutti i governi e popoli islamici arabi e non arabi. Invito tutti i leader arabi in particolare e i musulmani in generale a dichiarare disponibilità e prontezza al combattimento..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 09 - Rabî'-Al Akhir- 1431 (Anno dell'Egira) 25 - 03 - 2010 d.C 11:43 p.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 09-12-2023, 08:37 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  44. ‏ 05-12-2023 09:49 PM

   مثبت Conferma dell'aumento del riscaldamento del caldo estivo di Saqr, a partire dal 21 Dicembre, fino a quando Allah vuole, l'Unico Onnipotente, per quelli di voi che desiderano avanzare o rimanere indietro. Allah è il più grande e la gloria appartiene a

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 21 - Giumada Al-Oula - 1445 (Anno dell'Egira) 05 - 12 - 2023 d.C 05:35 a.m. (secondo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 05-12-2023, 09:49 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  45. ‏ 28-11-2023 07:31 PM

   مثبت La fatwa emessa dall'Imam al-Mahdi riguardo al Movimento di Hamas..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 25 - Sha'ban - 1430 (Anno dell'Egira) 16 - 08 - 2009 d.C 12:36 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 28-11-2023, 07:31 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  46. ‏ 25-11-2023 06:26 AM

   مثبت L'aggressione della terza guerra mondiale a Gaza è il terrorismo più grande nella storia umana..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 05 - Giumada - 1445 (Anno dell'Egira) 19 - 11 - 2023 d.C 07:07 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 25-11-2023, 06:26 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  47. ‏ 21-11-2023 08:15 PM

   مثبت Un ordine a tutti i primi migliori Ansar( I primi migliori sostenitori del L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso)); eseguite quanto segue..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 20 - 11 - 2023 d.C 06 Jumada Al-Oula 1445 (Anno dell'Egira) 08:41 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 21-11-2023, 08:15 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  48. ‏ 16-11-2023 10:29 AM

   مثبت L'annuncio della persistenza dell'estate di Saqar in quanto un avviso per gli umani..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 11 - 09 - 2023 d.C 26 Safar 1445 (Anno dell'Egira) 06:55 a.m. (secondo il calendario... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 16-11-2023, 10:29 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  49. ‏ 10-11-2023 12:39 PM

   مثبت Allah ha sostenuto l'Esercito Dei Credenti Per Liberare La Palestina con cinquemila angeli ben aquipagiati..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani (il Mahdi atteso) 08 - 11 - 2023 d.C 24 Rabî' al-Akhar 1445 (Anno dell'Egira) 04:33 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 10-11-2023, 12:39 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  50. ‏ 05-11-2023 08:25 PM

   مثبت Gaza, il miracolo, è la tomba di coloro che l'hanno invasa..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 02 - 11 - 2023 18 - Rabi al-Al akhar 1445 (Anno dell'Egira) 07:09 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 05-11-2023, 08:25 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  51. ‏ 03-11-2023 05:54 PM

   مثبت La causa del caldo climatico: la verità prevale e non può essere sopressa ..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 24 - 09 - 2023 09 Rabi al-Al Awwal - 1445 - (Anno dell'Egira) 07:02 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 03-11-2023, 05:54 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  52. ‏ 31-10-2023 07:54 PM

   مثبت Il sabato (sette ottobre) continua a essere un giorno sfortunato per i demoni umani, per volontà di Allah, l'Unico, l'Onnipotente..

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani (il Mahdi atteso) 28 - 10 - 2023 13 Rabî'-Al Akhir 1445 (Anno dell'Egira) 06:56 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 31-10-2023, 07:54 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  53. ‏ 29-10-2023 02:45 AM

   مثبت Dio aumenterà il calore a (151 gradi) {وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ‎﴿٣٣﴾}

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 20 - 10 - 2023 Rabi al-Al Akhar 1445 (Anno dell'Egira) 07:42 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 29-10-2023, 02:45 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  54. ‏ 27-10-2023 09:43 PM

   مثبت I comandamenti del Califfo di Allah l'Imam Mahdi ai combattenti per la causa di Allah nella terra di Palestina.

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 08 - 10 - 2023 19 Rabi al-Awwal 1445 (Anno dell'Egira) 06:18 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 27-10-2023, 09:43 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  55. ‏ 07-12-2022 09:33 PM

   مثبت Chi mi odia, si scavi la sua fossa

   L'Imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni (il Mahdi atteso) 13-11-2022 19Rabi al-thani 1444 (Anno dell'Egira) 03:08 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 07-12-2022, 09:33 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  56. ‏ 27-03-2020 03:55 AM

   مثبت La serie delle dichiarazioni sul segreto del Coronavirus e sulla creatura invisibile e nascosta (Ba'ouda)

   - 1 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni (Anno dell'Egira) 1441-Rajab-10 2020-03-05 ore 12:51p.m. شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 30-08-2022, 05:27 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  57. ‏ 23-03-2022 12:20 AM

   منقول: L'affermazione decisiva sulla verità del Coronavirus; per nulla frivola e scherzo..

   - 3 – L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni 26 Ramadan 1441 (Anno dell'Egira) 19-05-2020 06:37 p.m. (secondo il calendario ufficiale e... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

  58. ‏ 23-03-2022 12:20 AM

   منقول: Si intensificherà il Cataclisma della Guerra del Coronavirus e della Guerra Climatica

   - 19 - L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni 21 Ramadan 1442 (Anno dell'Egira) 03-05-2021 12:35 p.m. (secondo il calendario ufficiale... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

  59. ‏ 23-03-2022 12:20 AM

   منقول: Coronavirus e annuncio del miracolo della guarigione senza vaccini o medicine..

   - 11 - L'Imam Al-mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni 24 Rabi` al-Akher (Rabi' II) 1442 (Anno dell'Egira) 09-12-2020 ore 09:01 a.m. (secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

  1. ‏ 08-09-2021 12:12 AM

   Avvertimento; La luna piena del mese globale di Safar...

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 08-09-2021, 12:12 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  2. ‏ 06-09-2021 12:10 AM

   Avvertimento; luna piena 20 settembre

   Public Avvertimento; luna piena 20 settembre Imam Mahdi Nasser Mohammed Yamani 27 - Muharram - 1443 AH 04 - 09 - 2021 AD 15:13 (Secondo il... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 06-09-2021, 12:10 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  3. ‏ 29-08-2021 12:06 AM

   L'origine di Corona e il suo segreto nascosto..

   L'origine di Corona e il suo segreto nascosto.. Imam Mahdi Nasser Mohammed Yamani 19 - Muharram - 1443 AH 27 - 08 - 2021 AD ... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 29-08-2021, 12:06 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  4. ‏ 13-04-2021 11:02 AM

   L'annuncio della data stabilita della Notte del Destino (Laylat al-Qadr) che è migliore di mille mesi, per chi di voi vuole avanzare o indietreggiare. (Soltanto il titolo della affermazione)

   L'Imam Nasser Muhammad Al-Yemeni (Anno dell'Egira) 1442-Rajab-18 2021-03-02 ore 04:12 p.m. (secondo il calendario ufficiale della Madre delle... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 13-04-2021, 11:02 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  5. ‏ 07-04-2020 01:07 AM

   La saggezza del ritorno di Gesù Cristo, la pace su di lui, è di essere il giudice tra i musulmani e la gente del Libro (i Cristiani egli Ebrei)

   :Citazione L'Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad Al-Yemeni 30-12-1428 09-01-2008 07:42 p.m Sono il vostro vero leader con il Corano, per chi... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 07-04-2020, 01:07 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  6. ‏ 18-12-2012 08:21 PM

   Oh imam raccontaci la vera storia del messaggero di Allah, Gesù figlio di Maria, e sua madre pace su di loro

   OhImam raccontaci la vera storia del Messaggero di Allah, Gesù figlio di Maria, e sua madre pace su di loro Nel nome di Dio misericordioso e la pace... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 07-12-2017, 03:11 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  7. ‏ 25-12-2014 11:44 PM

   Il vero islam non è daash

   ( Promemoria da chiamare per il dialogo dal Mahdi di Abu Bakr al- Baghdadi , il leader dell'Iraq Daash ) Di Imam Mahdi Nasser Mohammed Al- Yamani... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 25-12-2014, 11:44 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  8. ‏ 02-01-2013 09:17 PM

   La Terra Cava

   Domanda: Cosa ci puoi dire della Terra con due albe e due tramonti? Questo è dove c'è il paradiso della terra, all'interno di una Terra cava. Questo... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 26-08-2014, 07:52 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  9. ‏ 07-01-2013 02:06 AM

   smiling face P'arlando dell islam

   el nome di dio misericordioso e la pace sui mettenti assalamo alaykom fratelli e sorelle Che cosa è l'Islam? Islam non è una religione... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 19-03-2013, 10:07 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  10. ‏ 02-01-2013 09:41 PM

   il pianeta Saqar??

   Nel nome di Allah (Dio), il Compassionevole, il Misericordioso Da Muntadhar Al Mahdi Nasser Mohamed Al Yamani, dal profetico famiglia purificata da... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 04-01-2013, 11:38 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  11. ‏ 02-01-2013 11:38 PM

   ?Chi è Nasser Mohamed Elyamani? Sunnita ? O sciita? O wahhabiti

   Chi è Nasser Mohamed Elyamani? Sunnita ? O sciita? O wahhabiti? Nato nel 1969 nello Yemen, ha vissuto e lavorato come qualsiasi altro uomo normale... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 03-01-2013, 01:57 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  12. ‏ 29-12-2012 08:27 AM

   la storia di Harut e Maru gli angeli cadenti dal cielo

   Mio caro imam Mi puoi dire la verità su Harut e Marut? Nel nome di Dio misericordioso e la pace sui mittenti e lode appartiene ad Allah, Signore dei... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 29-12-2012, 08:02 PMإذهب إلى آخر مشاركة
  13. ‏ 19-12-2012 04:12 AM

   Red face Sgn. Mahdi raccontaci la storia di Noè, il Messaggero di Allah, la pace sia su di lui

   Sgn. Mahdi raccontaci la storia di Noè, il Messaggero di Allah, la pace sia su di lui Questo è il Messaggero di Allah Noè, la pace sia su di lui... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

  14. ‏ 18-12-2012 10:42 AM

   La storia del Profeta Adamo, la pace sia su di lui ..

   Allah dice nel sacro libro بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ { الر‌ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿1﴾ إِنَّا... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 18-12-2012, 10:42 AMإذهب إلى آخر مشاركة
  15. ‏ 17-12-2012 05:18 PM

   ترجمة بيان الامام المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني عن قصة النبي عيسى عليه السلام من محكم القرآن الكريم باللغة الايطالية

   OhImam raccontaci la vera storia del Messaggero di Allah, Gesù figlio di Maria, e sua madre pace su di loro Nel nome di Dio misericordioso e la pace... شاهد أكثر

   لم يقم الإمام بالرد على هذا الموضوع

   آخر مشاركة: 17-12-2012, 07:37 PMإذهب إلى آخر مشاركة

  معلومات المنتدى والخيارات
  مراقبي هذا المنتدى
  خيارات عرض الموضوع

  استخدام هذا التحكم للحد من عرض هذه المواضيع على أحدث اطار زمني محدد.

  السماح لك بإختيار البيانات بواسطة قائمة الموضوع التي ستحفظ.

  ترتيب المواضيع...

  ملاحظة: عندما يكون الترتيب بواسطة التاريخ، "ترتيب تنازلي" سيتم عرض الأحداث الجديدة أولا.

  دلالات الأيقونات
  يحتوي مشاركات غير مقروءة
  يحتوي مشاركات غير مقروءة
  لا يحتوي مشاركات غير مقروءة
  لا يحتوي مشاركات غير مقروءة
  أكثر من 15 رد أو 150 مشاهدة
  موضوع نشيط يحتوي مشاركات غير مقروءة
  أكثر من 15 رد أو 150 مشاهدة
  موضوع نشيط يحتوي مشاركات مقروءة
  موضوع مغلق
  الموضوع مغلق
  موضوع يحتوي على مشاركات اضيفت بواسطتك
  لديك مشاركة في هذا الموضوع
  ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •